Skip to content

Karakashev, Vilen Surenovich

Каракашев, Вилен Суренович

Sources & Citations

Baburina, N. I. (1988). The Soviet Political Poster, 1917-1980. New York: Penguin. (bio, artist)