Skip to content

Livanova, Vera Mikhailovna

Ливанова, Вера Михайловна

Sources & Citations

Baburina, N. I. (1988). The Soviet Political Poster, 1917-1980. New York: Penguin. (bio, artist)