Skip to content

VAPP Typography, Riga

VAPP is the Department of State Book Publishers and Polygraphic Enterprises (Valsts apgādniecības un poligrāfijas uzņēmumu pārvaldes).