Skip to content

VAPP (Department of State Book Publishers and Polygraphic Enterprises), Riga

ВАПП, художественное издательство

VAPP was the Department of State Book Publishers and Polygraphic Enterprises (Valsts apgādniecību un poligrāfisko uzņēmumu pārvaldes in Latvian). Founded in January 1941 with support from the Soviet Union and via Decree of the Latvian SSR People's Council of Commissars; VAPP controlled the stationary (paper) distribution, book selling repositories and nearly all printing and publishing operations within the Latvian SSR. Its headquarters were located at 11 Moskovskaia Street (today Teatrealnaia Street) in Riga.

Sources & Citations

Bleiere, D., Vēsturnieku komisija Latvijas, et.al. (2007). Latvijas vēsture 20. gadsimta 40.-90. gados:Latvijas Vēsturnieku Komisijas 2006. gada pētījumi. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds. (P. 21, VAPP formation date and duties in 1941)
E. Ābolin̦š. (1987). Latvijas padomju enciklopēdija. (VAPP history explained)
Drīzulis, A., Latvijas PSR Zinātn̦u akadēmija. (1986). Latvijas PSR vēsture: No vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām. (VAPP cited)
enciklopedija.lv/skirklis/57113-Arvīds-Grigulis (VAPP cited)