Poster Plakat A Collection of Posters from the Soviet Union and its Satellite Nations

< Return to Publishers List


VAPP (Department of State Book Publishers and Polygraphic Enterprises), Riga

VAPP was the Department of State Book Publishers and Polygraphic Enterprises (Valsts apgādniecību un poligrāfisko uzņēmumu pārvaldes). Founded around 1940 with the support of the USSR, the publisher was located at 11 Moskovskaia (Teatrealnaia) Street in Riga, Latvia.


Sources & Citations

E. Ābolin̦š. (1987). Latvijas padomju enciklopēdija.
Drīzulis, A., & Latvijas PSR Zinātn̦u akadēmija. (1986). Latvijas PSR vēsture: No vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām.