Skip to content

VAPP (State Supply and Printing Enterprises Administration), Riga

ВАПП, художественное издательство

VAPP (State Supply and Printing Enterprises Administration) -- Valsts apgādniecību un poligrāfisko uzņēmumu pārvaldes in Latvian -- was founded in January 1941 with support from the Soviet Union via Decree of the Latvian SSR People's Council of Commissars. VAPP controlled the paper distribution, book selling repositories, and nearly all printing and publishing operations within the Latvian SSR. Its headquarters were located at 11 Moskovskaia Street (today Teatrealnaia Street) in Riga.

Fuentes

Bleiere, D., Vēsturnieku komisija Latvijas, et.al. (2007). Latvijas vēsture 20. gadsimta 40.-90. gados:Latvijas Vēsturnieku Komisijas 2006. gada pētījumi. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds. (P. 21, VAPP formation date and duties in 1941)
E. Ābolin̦š. (1987). Latvijas padomju enciklopēdija. (VAPP history explained)
Drīzulis, A., Latvijas PSR Zinātn̦u akadēmija. (1986). Latvijas PSR vēsture: No vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām. (VAPP cited)
enciklopedija.lv/skirklis/57113-Arvīds-Grigulis (VAPP cited)